Fotowoltaika dofinansowanie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF “

Już 19 marca ruszy nabór uzupełniających wniosków w sprawie przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF “. Nabór potrwa do 20 kwietnia 2018 roku.

Nasza firma oferuje kompleksowe uzupełnianie wniosków oraz pomoc przy wyborze umiejscowienia paneli jak również postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.

Dokumenty warte przeczytania przed składaniem wniosków oraz załączniki składane do Urzędu Gminy w miejscowości, której jesteśmy mieszkańcami :

 • Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
 • Wniosek przystąpienia do Projektu,
 •  Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
 •  Wzór karty weryfikacji technicznej,
 • Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
 •  Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
 • Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
 •  Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
 •  Szacunkowe koszty instalacji PV,
 •  Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia,
 •  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich

Uzupełnione wnioski należy składać w Urzędach Gmin miejscowość w której mieszkamy.

Zapraszamy do współpracy służymy pomocą i gwarancją usług najwyższej jakości.

Dokładne informacje oraz załączniki na stronie rof.org.pl