Pomiar energii promieniowania – PYRANOMETR

Aby podać najwyższą moc ogniw fotowoltaicznych w warunkach naturalnych ich testowania należy posłużyć się całkowitym natężeniem promieniowania. Inaczej mówiąc wykorzystujemy wytworzoną gęstością promieniowania słonecznego. Aby wykonać odpowiedni pomiar stosujemy pyranometr. Jest to urządzenie przeznaczone do mierzenia promieniowania globalnego, które przedostaje się do danej powierzchni płaskiej pod kątem bryłowym, równym 2π. Pyranometr zawiera osłonę od padających promieni słonecznych, dzięki czemu możemy również dokonać pomiaru promieniowania rozproszonego. Energia promieniowania, która pada na powierzchnię mierzona przy pomocy przetwornika przyjmuje postać ciepła, natomiast różnice w występujących temperaturach pojawiające się między tymi powierzchniami stają się wprost proporcjonalne do energii zaabsorbowanej, energia ta przyczynia się do powstania napięcia elektrycznego. Często jest to tzw. generatory o powierzchni odbiorczej, która umieszczona jest horyzontalnie. Jednak, gdy mamy do czynienia z ogniwem wzorcowym pomiar natężenia promieniowania słonecznego odbywa się przy pomocy wyliczenia mocy dostarczanej przez ogniwo o dokładnie podanych parametrach i powierzchni.

Jaki pyranometr wybrać?

Przykładowym urządzeniem jest pyranometr firmy Delta, który posiada możliwość pomiaru globalnego promieniowania słonecznego oraz wyróżnia go kilka cech:

 • pyranometr wzorcowy klasy “Secondary standard”
 • zgodny ze standardem ISO 9060
 • osłona zacieniająca
 • nie wymaga zewnętrznego zasilania
 • typowa czułość: 10 μV/(W/m²)
źródło: www.wikipedia.pl

Instalacje fotowoltaiczne są najbardziej wydajne w momencie dużego napromieniowania słonecznego, dlatego też do poprawnego działania całej instalacji należy pamiętać o odpowiednim pomiarze promieniowania. Dzięki temu będziemy mogli w pewnym stopniu przewidzieć jaki może być zysk energetyczny w danym dniu.

Chcesz zapytać o instalację do twojego domu lub firmy? Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszych stron internetowych: www.fotowoltaiczne.info lub www.walamr.rzeszow.pl

Fotowoltaika dofinansowanie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF “

Już 19 marca ruszy nabór uzupełniających wniosków w sprawie przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF “. Nabór potrwa do 20 kwietnia 2018 roku.

Nasza firma oferuje kompleksowe uzupełnianie wniosków oraz pomoc przy wyborze umiejscowienia paneli jak również postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.

Dokumenty warte przeczytania przed składaniem wniosków oraz załączniki składane do Urzędu Gminy w miejscowości, której jesteśmy mieszkańcami :

 • Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
 • Wniosek przystąpienia do Projektu,
 •  Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
 •  Wzór karty weryfikacji technicznej,
 • Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy,
 •  Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
 • Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego,
 •  Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis,
 •  Szacunkowe koszty instalacji PV,
 •  Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia,
 •  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich

Uzupełnione wnioski należy składać w Urzędach Gmin miejscowość w której mieszkamy.

Zapraszamy do współpracy służymy pomocą i gwarancją usług najwyższej jakości.

Dokładne informacje oraz załączniki na stronie rof.org.pl