PVT – Połączenie modułu PV z kolektorem słonecznym

Instalacja fotowoltaiczna składająca się z modułów PV służy dostarczaniu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii jaki jest słońce. Kolektory słoneczne zaś służą do podgrzewania ciepłej wody w naszych domach.  Jednak czy istnieje sposób aby nie połączyć użycie obu instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii? Rozwiązaniem są moduły fotowoltaiczne typu PVT.

Panele fotowoltaiczne PVT

ten rodzaj modułów chłodzony jest za pomocą cieczy co prowadzi do równoczesnej produkcji ciepła jak i prądu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przy użyciu jednej instalacji jesteśmy w stanie dostarczyć do naszego domu zarówno ciepło i elektryczność. Użycie paneli typu PVT pozwoli na oszczędzenie miejsca na montaż instalacji, ponieważ wcześniej potrzebowaliśmy montażu dwóch osobnych instalacji to rozwiązanie pozwoli na połączenie obu instalacji w jedną. Użycie cieczy jako materiału chłodzącego pozwala również na większą wydajność pracy w bardzo upalne dni. Temperatura, którą przyjmują panele fotowoltaiczne lub solarne w upalne dni dochodzi nawet do 50 stopni C. Stosowanie modułów PVT pozwala na utrzymanie niższej temperatury paneli a to zaś powoduje zwiększenie wydajności pracy.

Moduły PVT są modułami hybrydowymi, które można podzielić na dwa rodzaje konstrukcji:

  • oparte na budowie dość płaskiego kolektora cieczowego. Pod ogniwami danego kolektora umieszczony jest absorber oraz wężownica, z której poprzez przepływający czynnik grzewczy zbierane jest ciepło z ogniw PV. Ich podłączenie do słonecznej instalacji grzewczej wygląda tak samo jak w zwykłych kolektorach słonecznych. Nie różnią się one również czynnikiem grzewczym.
  • drugim rodzajem są moduły oparte na kolektorze powietrznym, jednaka jest to rodzaj modułów rzadko stosowany w Polsce. Czynnik grzewczy pojawiające się w tym rodzaju modułów to powietrze. Przepływa ono pod ogniwami fotowoltaicznymi. Moduły hybrydowe o kolektorze powietrznym są tańsze i proste w budowie
Jaka jest więc przyczyna rzadkiego stosowania paneli typu PVT na polskim rynku ?

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest cena paneli hybrydowych rodzaju PVT, ponieważ koszt klasycznych paneli fotowoltaicznych jest już dużym wydatkiem, a więc wyprodukowanie paneli typu hybrydowego przyczynia się do kolejnego zwiększenia produkcji.

Zapraszamy do współpracy www.fotowoltaiczne.info