Pomiar energii promieniowania – PYRANOMETR

Aby podać najwyższą moc ogniw fotowoltaicznych w warunkach naturalnych ich testowania należy posłużyć się całkowitym natężeniem promieniowania. Inaczej mówiąc wykorzystujemy wytworzoną gęstością promieniowania słonecznego. Aby wykonać odpowiedni pomiar stosujemy pyranometr. Jest to urządzenie przeznaczone do mierzenia promieniowania globalnego, które przedostaje się do danej powierzchni płaskiej pod kątem bryłowym, równym 2π. Pyranometr zawiera osłonę od padających promieni słonecznych, dzięki czemu możemy również dokonać pomiaru promieniowania rozproszonego. Energia promieniowania, która pada na powierzchnię mierzona przy pomocy przetwornika przyjmuje postać ciepła, natomiast różnice w występujących temperaturach pojawiające się między tymi powierzchniami stają się wprost proporcjonalne do energii zaabsorbowanej, energia ta przyczynia się do powstania napięcia elektrycznego. Często jest to tzw. generatory o powierzchni odbiorczej, która umieszczona jest horyzontalnie. Jednak, gdy mamy do czynienia z ogniwem wzorcowym pomiar natężenia promieniowania słonecznego odbywa się przy pomocy wyliczenia mocy dostarczanej przez ogniwo o dokładnie podanych parametrach i powierzchni.

Jaki pyranometr wybrać?

Przykładowym urządzeniem jest pyranometr firmy Delta, który posiada możliwość pomiaru globalnego promieniowania słonecznego oraz wyróżnia go kilka cech:

  • pyranometr wzorcowy klasy “Secondary standard”
  • zgodny ze standardem ISO 9060
  • osłona zacieniająca
  • nie wymaga zewnętrznego zasilania
  • typowa czułość: 10 μV/(W/m²)
źródło: www.wikipedia.pl

Instalacje fotowoltaiczne są najbardziej wydajne w momencie dużego napromieniowania słonecznego, dlatego też do poprawnego działania całej instalacji należy pamiętać o odpowiednim pomiarze promieniowania. Dzięki temu będziemy mogli w pewnym stopniu przewidzieć jaki może być zysk energetyczny w danym dniu.

Chcesz zapytać o instalację do twojego domu lub firmy? Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia naszych stron internetowych: www.fotowoltaiczne.info lub www.walamr.rzeszow.pl

PVT – Połączenie modułu PV z kolektorem słonecznym

Instalacja fotowoltaiczna składająca się z modułów PV służy dostarczaniu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii jaki jest słońce. Kolektory słoneczne zaś służą do podgrzewania ciepłej wody w naszych domach.  Jednak czy istnieje sposób aby nie połączyć użycie obu instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii? Rozwiązaniem są moduły fotowoltaiczne typu PVT.

Panele fotowoltaiczne PVT

ten rodzaj modułów chłodzony jest za pomocą cieczy co prowadzi do równoczesnej produkcji ciepła jak i prądu. Dzięki takiemu rozwiązaniu przy użyciu jednej instalacji jesteśmy w stanie dostarczyć do naszego domu zarówno ciepło i elektryczność. Użycie paneli typu PVT pozwoli na oszczędzenie miejsca na montaż instalacji, ponieważ wcześniej potrzebowaliśmy montażu dwóch osobnych instalacji to rozwiązanie pozwoli na połączenie obu instalacji w jedną. Użycie cieczy jako materiału chłodzącego pozwala również na większą wydajność pracy w bardzo upalne dni. Temperatura, którą przyjmują panele fotowoltaiczne lub solarne w upalne dni dochodzi nawet do 50 stopni C. Stosowanie modułów PVT pozwala na utrzymanie niższej temperatury paneli a to zaś powoduje zwiększenie wydajności pracy.

Moduły PVT są modułami hybrydowymi, które można podzielić na dwa rodzaje konstrukcji:

  • oparte na budowie dość płaskiego kolektora cieczowego. Pod ogniwami danego kolektora umieszczony jest absorber oraz wężownica, z której poprzez przepływający czynnik grzewczy zbierane jest ciepło z ogniw PV. Ich podłączenie do słonecznej instalacji grzewczej wygląda tak samo jak w zwykłych kolektorach słonecznych. Nie różnią się one również czynnikiem grzewczym.
  • drugim rodzajem są moduły oparte na kolektorze powietrznym, jednaka jest to rodzaj modułów rzadko stosowany w Polsce. Czynnik grzewczy pojawiające się w tym rodzaju modułów to powietrze. Przepływa ono pod ogniwami fotowoltaicznymi. Moduły hybrydowe o kolektorze powietrznym są tańsze i proste w budowie
Jaka jest więc przyczyna rzadkiego stosowania paneli typu PVT na polskim rynku ?

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest cena paneli hybrydowych rodzaju PVT, ponieważ koszt klasycznych paneli fotowoltaicznych jest już dużym wydatkiem, a więc wyprodukowanie paneli typu hybrydowego przyczynia się do kolejnego zwiększenia produkcji.

Zapraszamy do współpracy www.fotowoltaiczne.info