Największe farmy fotowoltaiczne. Czyli jak inaczej wykorzystywane są panele fotowoltaiczne ?

Po dokładnych obliczeniach i badaniach przeprowadzonych w praktyce, naukowcy nadali tytuł największej farmy fotowoltaicznej na świecie farmie Longyangxia Dam Solar Park w Chinach. Farma ta składa się z prawie 4 milionów paneli fotowoltaicznych. Jej powierzchnia to 27km2. Moc, która została w niej zainstalowana wynosi 850MW. Jest to bardzo duża moc, jednak świat i technika idzie do przodu. Kolejni farmerzy, którzy również pragną wykorzystać panele fotowoltaiczne, planują stworzyć farmę o zainstalowanej mocy 1 GW.

W Polsce największa farma fotowoltaiczna znajduje się w gminie Czernikowo, niedaleko Torunia. Składa się z blisko 16 tys. paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy zainstalowanej 3,7MW. Możemy więc zauważyć diametralną różnicę. Energia wyprodukowana na tej farmie w ciągu roku wystarczy na pokrycie zapotrzebowania ok. 1500 gospodarstw domowych. Aby stworzyć zarys porównania wykorzystania modułów fotowoltaicznych a normalnej elektrowni, która aby wyprodukować taką ilość energii w ciągu roku wyrzuciłaby przy tym do atmosfery ok. 3 tys. ton dwutlenku węgla co znacząco wpływa na zanieczyszczenie naszego środowiska.

Na zdjęciu ukazane zostały farmy, które wykorzystują najwięcej energii fotowoltaicznej na świecie.

5 największych farm z energia fotowoltaiczną

Dodaj komentarz