Jaka jest różnica między systemem on-grid a off-grid ?

Bardzo często podczas informacji, które zbieramy na temat instalacji fotowoltaicznych spotykamy się z określeniami on-grid oraz off-grid. Jednak nie do końca wiemy co one oznaczają. Nie wiemy tez jaka jest między nimi zasadnicza różnica.

Systemy on-grid . Jest to oczywiście rodzaj instalacji fotowoltaicznych. Jednak te są połączone z siecią energetyczną. Ich działanie polega na tym, że energia która zostanie wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności zaspokaja potrzeby generowane w budynku (np. oświetlenie, urządzenia). Lecz jeśli okaże się, iż energii jest więcej niż w danym momencie potrzeba jej nadwyżki oddawane są do sieci energetycznej. Następnie są skupowane przez zakład energetyczny. Systemy on-grid mają jedną ale znaczącą przewagę nad systemami off-grid. Ponieważ nie występują tu koszty zakupu akumulatorów do gromadzenia energii.

Systemy off-grid. To drugi rodzaj systemu fotowoltaicznego, który jednak nie jest połączony z siecią energetyczną. Jego działanie polega na tym, że energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności zaspokaja potrzeby generowane w budynku (np.oświetlenie, urządzenia). Lecz jeżeli okaże się, że energii jest dużo więcej niż w danym momencie potrzeba jej nadwyżki są oddawane do zespołu akumulatorów. Ich zadaniem jest gromadzenie pobranej energii. Podczas, gdy instalacja nie produkuje energii elektrycznej a prąd jest nam potrzebny, sieć domowa pobiera energię z akumulatorów. Jest to rozwiązanie niestety bardziej kosztowne niż systemy on-grid, ze względu na koszt zakupu akumulatorów. Co więcej system ten stosowany jest zazwyczaj wtedy, gdy dany budynek nie ma dostępu do zakładu energetycznego.

Przy wyborze jednego z systemów musimy zastanowić się nad paroma ważnymi kwestiami np. czy posiadamy dostęp do sieci energetycznej lub czy jesteśmy w stanie ponieść dodatkowe koszty. Odpowiedź na te pytania w dużym stopniu wpłynie na wybór system a co za tym idzie na dostosowanie odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej.

Dodaj komentarz