Jaka jest popularność fotowoltaiki w Polsce ?

Bardzo często zastanawiamy się czy fotowoltaika w Polsce jest opłacalna? Niezbyt dobre położenie naszego kraju, dość duże koszty instalacji obawa przed zepsuciem i problemem z późniejszą obsługą. Totylko kilka z wielu problemów, które pojawiają się odnośnie paneli fotowoltaicznych. Jednak jak się okazuje rok 2017 jak do tej pory jest najlepszym rokiem dla fotowoltaiki w Polsce.

Ministerstwo Energii bardzo chce do 2020 roku zwielokrotnić moc elektrowni słonecznych znajdujących się na terenie Polski. Jak doskonale wiemy aktualna moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce to ok. 150 MWp, a jeszcze 5 lat temu wielkość ta wynosiła zaledwie 2 MWp. Ministerstwo Energii podaje informacje iż do 2020 roku moc fotowoltaiki w Polsce ma wynosić nie mniej niż  1000 MW , jednak PSE podaje,  że to powinno to być co najmniej 2000 MW.

W roku 2017 Polska posiada największą pulę środków unijnych, które mają być przeznaczone do wykorzystania na wsparcie odnawialnych źródeł energii. Ogólna ilość środków przeznaczona na OZE do 2020 r. w Polsce wynosi:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – ok. 1,4 mld zł;

  • Regionalne Programy Operacyjne – ok. 4,7mld zł,

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – ok. 0,6 mld zł

Dodatkowo w ciągu ostatniego roku, ceny paneli fotowoltaicznych spadły. Stało się tak głównie za sprawą Chin, które biją nowe rekordy w instalacji mocy w fotowoltaice. Instalacja modułów PV to największy wydatek w całym koszcie inwestycji w moduły fotowoltaiczne, a jego obniżenie oznacza większe zainteresowanie a co za tym idzie coraz więcej chętnych klientów.

Istotnym faktem jest także to iż dynamicznie rośnie liczba prosumentów. Według danych, które przedstawia Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne, na chwilę obecną w Polsce mamy już 154 MW łącznej mocy, która jest zainstalowana w fotowoltaice. Co ciekawe domowych systemów jest ponad 11,2 tys. a ich łączna moc to ponad 64 MW, z czego najwięcej zamontowywanych zostało w I połowie 2016 r.

Jak widać zainteresowanie fotowoltaiką w Polsce ciągle wzrasta, dlatego warto zastanowić się czy dla naszych gospodarstw domowych nie jest bardziej opłacalne zainstalowanie systemów, które sprzyjają środowisku i działają jako OZE.

Dodaj komentarz