Jak dobrze obliczyć produkcję energii z paneli fotowoltaicznych ?

Wielu z nas na pewno zastanawia się ile energii pochodzi z użycia paneli fotowoltaicznych w naszych domach. Dla bardziej dociekliwych i ciekawych świata można obliczyć to samemu przez odpowiedni wzór oraz wykorzystanie odpowiednich danych odnoście modułów fotowoltaicznych.

To podstawowy wzór, który pomaga nam obliczyć energię rzeczywistą zużywaną przez instalację fotowoltaiczną. Jednać musimy posiadać odpowiednie dane alby móc obliczyć naszą energię. Tak więc informacje na temat nasłonecznienia uzyskujemy z mapy nasłonecznienia.

wspKor – to współczynnik, który pozwala nam przeliczyć dane o nasłonecznieniu na daną pochyloną powierzchnię generatora fotowoltaicznego ( informacja ta zawarta jest w danych o nasłonecznieniu, które odczytujemy z mapy,  są one dla powierzchni horyzontalnej )

Źródło http://solaris18.blogspot.hu

Kolejną rzeczą jest Nat prom. (STC) oznacz to natężenie promieniowania słonecznego, w czasie testowania modułów fotowoltaicznych ( 1000 W/m2 (1 kW/m2)). Ważna w naszym wzorze jest także moc modułów, czyli moc nominalna paneli fotowoltaicznych, która zostaje wyznaczona w warunkach STC (karta katalogowa).

WW czyli inaczej  współczynnik wydajności pomaga nam uwzględnić poziom strat na instalacji fotowoltaicznej, obliczany jako 100%  czyli inaczej mówiąc jest to poziom wszystkich strat. Za straty możemy uznać np. straty na przewodach to ok. 1% czy też straty falownika – ok. 3–7%, jednak może być ich znacznie więcej.

Przykład: instalacja na dachu 10 kWp zlokalizowana w Krakowie, dach 45 stopni odchylenie od południa 25 stopni, straty oszacowane na 17% . Z mapy odczytujemy nasłonecznienie, które dla Krakowa wynosi 1050 kWh/m2/rok. Z tabeli odczytujemy współczynnik korekcji nasłonecznienia na powierzchnię generatora PV kąt 45 stopni odchylenie od południa 25 stopni, co daje współczynnik = 1,10

Reasumując :

Źródło : http://solaris18.blogspot.hu

Dzięki takim obliczeniom możemy sami zobaczyć jaka energia zostanie zużyta przez nasze instalacje fotowoltaiczne i będziemy pewni ich wydajności.

Dodaj komentarz