Energia słoneczna przy pomocy paneli fotowoltaicznych

OZE swoją popularnością cieszy się już od paru lat. Jednak co ważne popularność ta nie spada a wręcz przeciwnie – wzrasta. Wraz ze wzrostem zainteresowania OZE rośnie popularność paneli fotowoltaicznych. Pojawił się nie tylko przyrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii ale i coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dlatego panele fotowoltaiczne zyskują coraz większą liczbę inwestorów.

Słońce – źródło energii

Każdy z nas wie, że Słońce jest ogromnym źródłem energii słonecznej. Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę, że jest ono także pierwotnym źródłem energii wiatrowej oraz wodnej. Promieniowanie słoneczne, które dociera do naszej planety ogrzewa powierzchnię Ziemi. Jednak robi to nierównomiernie. Przykład, zbiorniki wodne ogrzewają się w całkiem innym stopniu niż np. duże lasy. Słońce przyczynia się także do powstawia wiatru, gdyż ciepłe masy powietrza unoszą się, a przez to powstaję różnica ciśnień i wiatr. Promieniowanie słoneczne przyczyniają się również do parowania wody, ta ulega kondensacji następnie przybiera postać deszczu i dostarcza wody do rzek. Dzięki Słońcu powstały również paliwa kopalne, które pochodzą ze szczątek pradawnych zwierząt czy też roślin. Ich tkanki powstały bezpośrednio lub pośrednio poprzez znane zjawisko fotosyntezy.

Skąd bierze się energia słoneczna ?

Energia słoneczna pochodzi ze źródła, którym jest reakcja termojądrowa. Polega ona na łączeniu się atomów wodoru i deuteru w hel, a podczas ich łączenia uwalniane są olbrzymie ilości energii. Do górnej warstwy atmosfery dociera około 1300 W/m2, zaś na powierzchnię Ziemi ponad 1200 W/m2. Naukowcy wysnuli hipotezę iż postawienie paneli słonecznych na ok. 0,3% powierzchni Sahary wystarczy dla zaspokojenie potrzeb energetycznych całej Europy.

Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne – OZE wykorzystujące energię słoneczną

Energia słoneczna wykorzystywana jest głownie poprzez kolektory słoneczne do ogrzewania wody oraz panele fotowoltaiczne do dostarczania energii elektrycznej. Obie opcje stają się bardzo popularną opcją w domach wielu z nas. Jak widać wykorzystanie energii słonecznej jest dla nas bardzo ważne a co za tym idzie oszczędne. Obecnie dostępność paneli fotowoltaicznych czy kolektorów jest otwarta dla każdego. W przeszłości technologia fotowoltaiczna była wykorzystywana tylko do przemysłu kosmicznego, gdyż była to droga inwestycja.

Dodaj komentarz