Czym jest OZE ?

Często podczas rozmów, wpisów czy artykułów dotyczących paneli fotowoltaicznych możemy spotkać się z określeniem OZE. Jak się okazuje nie każdy z nas wie co ono oznacza. OZE w rozwinięciu oznacza nic innego jak odnawialne źródła energii.  Do odnawialnych źródeł energii możemy zaliczyć  m.in.: promieniowanie słoneczne, wiatr, opady, pływy i fale morskie jak i również geotermię. W Polsce odnawialne źródła energii obecnie zaspokajają około 6% zapotrzebowania na energię. Jednak ta wartość ma ulec zmianie do 2020 roku. Stanie się tak gdyż wytyczne, które obowiązują w Unii Europejskiej dla Polski zobowiązują nas do podwyższenia tego wskaźnika. Nawet do 20%.

Nie możemy jednoznacznie zdefiniować OZE. Ich określenie zostało podane w Ustawie Prawo Energetyczne, która opisuje odnawialne źródła energii w taki sposób : “źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

 

 

Podczas montażu i użyciu modułów fotowoltaicznych będziemy mówić o wykorzystaniu odnawialnego źródła energii jakim jest słońce. Promieniowanie słoneczne jest to najobfitsze źródło energii odnawialnej a jednocześnie najbardziej rozproszone. Jeszcze niedawno korzystanie z energii promieniowania słonecznego było mało opłacalne. Koszt założenia takiej instalacji był bardzo wysoki i przerastał nie jedne możliwości budżetowe. Obecnie dzięki upowszechnieniu się i coraz większym zainteresowaniu panelami fotowoltaicznmi, wykorzystanie energii promieniowania słonecznego jest  popularniejsze. Nowoczesne instalacje OZE wykorzystują nie tylko z pełne nasłonecznienie, ale również promieniowanie rozproszone. Dzięki tym unowocześnieniom panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd w pochmurne i deszczowe dni oraz podczas opadów śniegu.

Dbajmy razem o nasze środowisko i zobaczymy ile pozytywnych walorów ma dla naszej Ziemi wdrażanie OZE.

Dodaj komentarz