Czy użycie energii z paneli fotowoltaicznych jest opłacalne ?

Panele fotowoltaiczne pobierają energię z odnawialnych źródeł energii a dokładnie z promieni słonecznych. Dlatego są one uznane za jedne z najbardziej ekologicznych dostaw prądu do naszych domów. Co więcej ekologia idzie w parze z oszczędnością, a więc moduły fotowoltaiczne pomogą zmniejszyć opłaty za prąd. A dla nas oznacza to dużą oszczędność.

Aby ukazać oszczędność użycia paneli fotowoltaicznych posłużymy się przykładem gospodarstwa domowego rodziny czteroosobowe. Ten system fotowoltaiczny ma moc 5 kWp. Zakładamy, że cała wyprodukowana energia jest zużywana przez tą rodzinę.

Analiza przyjmuje iż rodzina w ciągu roku zużywa 5000 kWh. Cena za 1 kWh zużytej energii wynosi 0,55 zł , a więc za energię którą dana czteroosobowa rodzina zużyje w ciągu 365 dni wyniesie : 5000 kWh x 0,55 zł/kWh = 2750 zł.

Jednak dobrze zaprojektowany system fotowoltaiczny powinien dostarczać ok. 900 kWh z 1kW zainstalowanego w przeciągu roku. Dlatego przy użyciu paneli fotowoltaicznych o mocy 5 kW obliczenia wydatków wyglądają następująco : 5 kW x 900 kWh = 4500 kWh.

Reasumując użycie paneli fotowoltaicznych pozwoli na zapewnienie zapotrzebowania dla czteroosobowego gospodarstwa w ponad 90%. Oszczędność to ok 300zł w przeciągu roku, co można bardzo prosto obliczyć posiadając powyższe dane : 5000 kWh – 4500 kWh = 500 kWh

więc obliczając koszty 500 kWh * 0,55 zł/kWh = 275 zł wychodzi nam 275zł oszczędności w przeciągu całego roku.

Doskonale jednak wiem iż praca oraz wydajność modułów fotowoltaicznych zależy w dużym stopniu od czynników zewnętrznych. Należą do nich różne zjawiska pogodowe takie jak np. zachmurzenie czy tez brak chmur. Mogą spowodować one to iż rzeczywista produkcja energii przez dane panele fotowoltaiczne zwiększy się lub zmniejszy w danym momencie. Jednak mimo tego nie ulega zmianie to iż moduły fotowoltaiczne to jedne z najbardziej ekologicznych i jednocześnie dość oszczędne systemy pobierania energii. Dlatego warto zapoznać się z ofertą, która pojawia się na rynku. Należy iść w stronę pomocy naszej planecie. Bardzo istotną rzeczą w dzisiejszych czasach jest OZE. Spróbujmy więc i my zadbać o naszą Ziemię.

Sprawdź naszą ofertę !

Dodaj komentarz