Ceny prądu a fotowoltaika ?

Ceny energii elektrycznej oferowane dla odbiorców prądu przez ostatnie 25 lat ciągle rosły . Skale jakie opisują różnice ceny pokazują, że nie ma między nimi zależności i są zupełnie różne.  Największy skok cen jaki nastąpił w Polsce był w roku 2008. Wcześniej ceny energii elektrycznej rosły o około 1 grosz za każdą kWh. Natomiast na przełomie roku 2007/2008 mogliśmy zauważyć wzrost o około 6 groszy za kWh. Ceny za prąd stale rosną i to nie ulega wątpliwości, że nie możemy na to wpłynąć ani tego zmienić.

Tabele przedstawiają prognozy wzrostu cen energii podane przez Ministerstwo Gospodarki w 2009 roku.

lata 2006 2010 2015 2020 2025
prognoza cen energii zł / kWh 0,3445 0,4227 0,4909 0,6051 0,6151

 

lata 2006 2010 2015 2020 2025 2030
prognoza cen energii zł/kWh 0,3445 0,4227 0,5142 0,5961 0,6910 0,8011

Na ceny energii elektrycznej w Polsce ma wpływ bardzo dużo czynników. Wzrost cen prądu w dużym stopniu zależy od cen paliw na rynku światowym i krajowym. Bardzo często wpływ mają również zmiany klimatyczne. Również idące z nimi w parze dyrektywy, które nakładają kary kary za podwyższoną emisję dwutlenku węgla. Ogromne znaczenie dla wzrostu cen za prąd mają również inwestycje w infrastrukturę energetyczną naszego państwa. Sieci energetyczne, które funkcjonują w Polsce są mocno wyeksploatowane i wymagają często mocnych modernizacji, na co rocznie zostaje przeznacza wiele miliardów złotych.

Osoby rozważające inwestycję w instalację fotowoltaiczną najczęściej nie biorą pod uwagę cen prądu, które corocznie będą wzrastać a ceny te są istotnym argumentem, który powinien nas zachęcić do wyboru modułów fotowoltaicznych. Początkowo 3% rocznie nie stanowi szokującego przyrostu w cenach prądu, jednak sumując kwoty jakie co roku wydajemy na energię elektryczną, po kilku latach robi się z tego dość spora suma.
Przyjmijmy, że płacimy co miesiąc 320 złotych za energię elektryczną, więc w ciągu roku płacimy 3840zł. W następnym roku będzie to około 3900zł kiedy ceny prądu pójdą o 3% w górę, natomiast za 15 lat po ogromnym wzroście cen, roczna kwota wydana na energię elektryczną będzie wynosiła ok 4500 zł. A więc suma wydatków na energię elektryczną jaką przeznaczymy przez te 15 lat ok.81 000 złotych.

Dlatego warto poświęcić 1/3 z tej kwoty i zamontować panele fotowoltaiczne, które pozwolą nam cieszyć się stałą, darmową i ekologiczną dostawą prądu do naszego domu !

 

 

 

 

Dodaj komentarz