Błędne nazewnictwo paneli fotowoltaicznych

Do wykorzystywania energii odnawialnej w dużej mierze przyczyniły się kolektory słoneczne jak i

panele fotowoltaiczne. Oba zagadnienia posiadają różne odpowiedniki w nazewnictwie, jednak nie

zawsze są one poprawnie użyte.

Kolektory słoneczne inaczej nazywamy solarami, kolektorami solarnymi czy też baterią słoneczną.

Te nazwy dotyczą również paneli fotowoltaicznych. Jednak podczas nazewnictwa drugiego źródła

energii odnawialnej pojawia się problem niepoprawnej wymowy,tzn. zamiast ,,panele

fotowoltaiczne’’ często słyszymy ,,panele fotowoltaiczne’’. Kolejnym błędem, który popełniamy jest

błąd podczas nazewnictwa tej nowoczesnej metody pozyskiwania ,,zdrowej’’ energii, to posługiwanie

zamiennie słów panel, model oraz ogniwo. Podczas gdy słowa panel i model są równoznacznymi

nazwami to ogniwo jest już czymś zupełnie innym, gdyż stanowi ono jedną z wielu komórek, które

budują panele/modele fotowoltaiczne. Możemy spotkać się też z określeniem takim jak panele PV

co po rozwinięciu oznacza nic innego jak panele fotowoltaiczne.

Skoro już znamy nazewnictwo obu urządzeń służących do pobierania energii odnawialnej,

wytłumaczy dlaczego używanie tych samych nazw ( np. baterie słoneczne, solary, kolektory

słoneczne) jest błędem?

Otóż, każde z tych urządzeń ma inne przeznaczenie i nie służą one jako swoje zamienniki lecz

dostarczają energii do innego użytku.

Kolektory słoneczne = ciepła woda. Pobierają one energię słoneczną, która przez absorber

przekazuje to ciepło do obiegu solarnego,a następnie oddaje ciepło wodzie wodociągowej, która jest

podgrzewana do określonej temperatury i wykorzystywana jako ciepła woda użytkowa.

Panele fotowoltaiczne = prąd.

Moduły te używają efektu fotowoltaicznego, który pozwala na

wytwarzanie energii bezpośrednio czerpanej z promieni słonecznych.

Można więc powiedzieć iż oba systemy wykorzystują darmowe, ekologiczne oraz niekończące

się źródło energii. Wykorzystywanie promieni słonecznych, pozwala nam na niezależność co

do wzrastających cen energii oraz od przerw w jej dostawie.

Dodaj komentarz